Kontakt

Grupperådet består af følgende forældrevalgte:
Ejnar Nørgård (Formand)                 tlf. 20232377
Birthe Byskov Larsen (Kasserer)      tlf. 61284212
Lars Krægpøth (Sekretær)                tlf. 22242008
Mark Gammelmark                            tlf. 51559020
Bodil Stubkjær Jensen (web)             tlf. 27638753

Kontaktpersoner for hver enhed:
Bævere: Laila Dyrvig                          tlf. 51743464
Ulve: Bodil Daugaard                          tlf. 21163819
Spejderne: Carl Henrik Christiansen  tlf. 40192499

Adresse:
Spejderhuset Skovbo
Laustrupvej 14A
Vostrup
6880 Tarm